ENE 303 dersi hk. / About ENE 303 course

9.10.19 tarihinde gerçekleştirilecek olan ENE 303 dersi ileri bir tarihe ertelenmiştir. / The ENE 303 course on 9.10.19 has been postponed to a later date.