ENE 209 dersi hk. / About ENE 209 course

16.10.19 tarihinde gerçekleştirilecek olan ENE 209 dersi ileri bir tarihe ertelenmiştir. / The ENE 209 course on 16.10.19 has been postponed to a later date