Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara / Türkiye

Tel:+90 (312) 212 60 40 (9 hat)
Faks:+90 (312) 212 60 49