Araştırma Projeleri

Devam Eden Projeler


  • 2018 – devam, Innovative Processing of Vegetables and Potato, Araştırmacı: Prof. Dr. Mustafa Tutar, A Horizon 2020 & ERANET SUSFOOD projesi.
  • 2018 – devam, Pozitif Deplasmanlı Tipinde Çoklu Emme Basma Yapabilen Ve Yüksek Çalısma Basınçlarında Ve Kapasitede Titresimsiz Çalısabilen Özgün Bir Döner Pistonlu Kompresörün Yapısal Tasarımı Ve Imalatı Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa Tutar, Tübitak 1001 Projesi.
  • 2017 – devam, Hesaplamalı Mühendislik Yöntemleri Kullanılarak Özgün bir Döner Pistonlu Kompresör, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa Tutar, Ankara Üniversitesi BAP projesi.
  • 2017 – devam, Polivinil borate/tianyum dioksit kompozitinin fotokatalitik etkinliği, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Özcan Köysüren, Ankara Üniversitesi BAP projesi.
  • 2017 – devam, Lignoselülozik biyokütlenin protik iyonik sıvılarla yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Işık Semerci, Tubitak 3501 projesi
  • Temmuz 2017 – devam, Altyapı projesi, Küçük Ölçekli Dikey Eksenli Rüzgar Türbinlerinin Düşük Rüzgar Hızlarındaki Enerji Çevrim Veriminin ve Aerodinamik Performansının Uygulamalı Hesaplamalı Mühendislik (UHM) Yöntemleri Kullanılarak İyileştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa Tutar, Ankara Üniversitesi BAP projesi.
  • Mart 2017 – devam, Düşük ve Yüksek Viskoziteli Ürün İçeren Toroidal Konservelere Isıl Işlem Sırasında Uygulanan Yatay-Eksensel Dönme Prosesinin Ürün Sıcaklık ve Hız Dağılımına Etkisinin Matematiksel Modellenmesi ve Optimum Dönme Hızının Belirlenmesi, Proje araştırmacı/uzman: Prof. Dr. Mustafa Tutar, Tubitak 1001 projesi.

 

Biten Projeler


  • Nisan 2014 – 2017, European Commission, FP7, Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products, Local koordinatör: Prof. Dr. Mustafa Tutar, ERANET SUSFOOD projesi