Misyon ve Vizyon

Misyon

Bölümümüzün misyonu, yetenekli, iyi eğitim almış ve aldığı eğitimi pratik olarak uygulama becerisine sahip, enerjinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi süreçlerinde görev alabilecek, mevcut sistemlerin verimini arttırabilecek, alternatif ve yenilikçi enerji sistemleri araştırıp geliştirebilecek; enerji piyasası, ekonomisi ve hukukuna hakim, disiplinler arası çalışmalara entegre olabilecek yeterlilikte mühendislerin yetiştirilmesidir.

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu, uluslararası standartlarda eğitim veren, gelişmiş araştırma olanaklarına sahip, dünyadaki enerji mühendisliği bölümleriyle yarışabilecek düzeyde bir bölüm olmak ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, yenilikçi ve evrensel etik değerlere sahip çağdaş mühendisler yetiştirmektir.