Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Bölüm Adayları:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bünyesinde  yüzde yüz İngilizce Programı olarak 2014 yılında açılan ve  ilk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında alan Enerji Mühendisliği Bölümü, çok yönlü çalışabilen, dinamik  akademik kadrosu ve gelişen Araştırma-Geliştirme ve eğitim alt-yapısı ile enerji alanındaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini lisans ve yüksek lisans düzeyinde sürdürmektedir.

Enerji Mühendisliği,  enerji alanında, hem geleneksel enerji kaynaklarına dayalı teknolojilerin ve enerji çevrim sistemlerinin (EÇS’lerin) daha yüksek verimlilikte ve çevreye daha az karbon salınımı yapacak şekilde çalıştırılması amacıyla modernize edilmesinde, hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yeni nesil, modern ve çevreye uyumlu alternatif enerji teknolojileri ve/veya EÇS’lerin yüksek enerji çevrim verimliliği ve sürekliliğinde tasarlanmasında ve üretilmesinde çalışabilecek donanımlı mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bir uygulamalı mühendislik disiplinidir. Başta matematik ve fen bilimleri olmak üzere makine, kimya, fizik, elektrik-elektronik ve malzeme mühendisliğini uygulamalı mühendislik yaklaşımıyla bir araya getiren  bu disiplin, ülkemizin ve dünyanın her geçen gün artan enerji ihtiyacına ekonomik ve çevresel faktörleri de düşünerek gelişmiş çözümler sunmaktadır.

2023 yılında elektrik enerjisi üretiminin yüzde 30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefleyen ülkemizin artan enerji ihtiyacına bileşik mühendisliğin tüm modern ve etkili araçlarını kullanarak evrensel düzeyde sistematik çözümler bulmayı amaçlayan Enerji Mühendisliği, sizler için çok uygun, multi-disipliner ve geleceğe yön veren bir meslek olacaktır.

Yüksek başarı dileklerimle,

Prof. Dr. Mustafa Tutar