Hakkında

Lisans programı % 100 İngilizce olup, Zorunlu Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz 1. sınıfta mühendislik eğitimine temel teşkil edecek düzeyde matematik, fizik, kimya, bilgisayar programlama derslerine devam ederler. 2. sınıfta temel mühendislik dersleri, 3. ve 4. sınıflarda ise Enerji Mühendisliği alanı dersleri yer almaktadır. Çoğu bilgisayar destekli olarak yürütülen lisans derslerindeki kazanımlar ödev, laboratuvar raporu ve projeler ile desteklenmektedir. Mezuniyet için 9 Seçmeli ve 1 Sosyal Seçmeli dersin başarılması, 40 iş günlük Yaz Stajının tamamlanması gerekmektedir. Bu şekliyle 156 kredilik (240 ECTS) mezuniyet kriterini sağlayan mezunlarımız ‘Enerji Mühendisi’ ünvanı alırlar. Başarılı öğrencilerimizin Çift Anadal veya Yandal Programlarına katılımı teşvik edilmektedir.