Staj Kuralları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU STAJ KURALLARI

 1. Staj yeri öğrenci tarafından sağlanmalıdır. Bölüm tarafından farklı firmalardan sağlanan staj kontenjanları ayrıca ilan edilecektir. Ayrıca bölümümüz tarafından staj çalışmasına uygun bulunan firmaların listesi de staj sayfasından ilan edilecektir.
 2. Mezun olabilmek için en az 40 iş günü staj yapılması,staj değerlendirme formu ve gerekli bütün staj formlarının doldurularak onaylatılması ve kurallara uygun staj raporu verilmesi zorunludur.
 3. Cumartesi – Pazar staj yapacak öğrencilerin bu durumu staj bilgi formunda belirtmesi ve ilgili firmadan resmi yazı getirmesi gerekmektedir.
 4. Staj çalışması tek bir firmada kesintisiz olarak 40 iş günü olarak Proses (Enerji dönüşümü, Ar-Ge veya Ür-Ge) (20 iş günü) ve İşletme veya organizasyon (20 iş günü) konularında gerçekleştirilmelidir. Her iki konu grubunu da içeren Staj sonunda staj raporu hazırlanır, ayrıca işyeri tarafından staj sicil fişi doldurulur ve onaylanır.
 5. Staj çalışması 20-20 işgünü olacak şekilde ikiye bölünebilir. Bu durumda staj yapılan bütün firmalar tarafından staj sicil fişi doldurulur ve onaylanır. Bu staj çalışmalarından biri Proses (Enerji dönüşümü, Ar-Ge veya Ür-Ge) konularında diğeri İşletme veya organizasyon konularında olmalıdır. İki kısımlı stajlar, iki ayrı yerde aynı yıl içinde veya iki ayrı yaz döneminde gerçekleştirilebilir. Bu durumda iki ayrı staj raporu hazırlanması gerekmektedir.
 6. Staj çalışması gerçekleştirecek öğrencilerin 5i dersleri (Türk Dili, Atütürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, İngilizce) ve seçmeli dersler hariç 49 ulusal krediyi tamamlamış olmalıdır.
 7. Staj çalışması için öğrencilerin temel mühendislik dersleri olan ENE 205 ve ENE 206 derslerini almış ve devamını vermiş olmaları zorunludur.
 8. Bölümden alınacak “staj değerlendirme formu” ile staj sonuçları ilgili staj yeri tarafından değerlendirilir. Bu form kapalı ve mühürlü olarak bölüme postalanmalı ya da elden kapalı ve mühürlü olarak staj yapan öğrenciye teslim edilmelidir. Bu değerlendirme formu olmadan “staj raporları” değerlendirilmez. Rapor teslim tarihleri her sene için bölüm web sayfasında ayrıca ilan edilir.
 9. Staj raporları bölüm tarafından ilan edilen rapor içeriğine/formatına göre hazırlanmalıdır.
 10. Sigorta işlemi tamamlanmadan staj yapılması olanaklı değildir. En son 30 haziran olma koşulu ile staj belgelerinin staj başlama tarihinden en geç 7 iş günü öncesinde bölüme teslim edilmesi gerekmektedir.
 11. Staj raporu tesliminde;
  1. Ciltli (Tercihen spiral) rapor,
  2. Rapor CD’si
  3. Onaylı staj değerlendirme formu ve bölüm tarafından verilen “işveren” ve “öğrenci” anket formlarının teslim edilmesi gerekmektedir.
 12. Zorunlu stajdan bağımsız olarak isteğe bağlı yapılan stajlarda staj raporu istenmemektedir.
 13. Stajlar yasal eğitim/öğretim dönemi dışında (bahar dönem sonu sınavları bitimi ile güz dönemi başlangıcı arasında) yapılmalıdır. Her akademik yıl için staj başlangıç ve bitiş tarihleri ayrıca ilan edilir.
 14. Staj(lar) tamamlandıktan sonra ENE 499 kodlu yaz stajı dersi güz kayıt döneminde kodlanmalıdır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Mezun durumdaki öğrenciler, derslerini bitirdikten sonra staj yaparlarsa, staj yapılan yaz dönemini izleyen güz döneminde ENE 499 dersini almadan mezun olamazlar.
 • Staj değerlendirme formu mühürlenmemiş, Proses (Enerji dönüşümü, Ar-Ge veya Ür-Ge) stajında enerji dönüşümü ile ilgili sayısal hesaplama yapmamış, rapor formatına uygun olmayan rapor hazırlamış öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.
 • Staj raporları için bir düzeltme hakkı vardır. Öğrencilerin rapor teslim tarihini takip eden 15 gün içerisinde varsa düzeltmelerini yaparak raporlarını teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Mezuniyete üç ders sınavlarına girebilmek için toplam 40 işgünü mecburi staj çalışmasının gerçekleştirilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir.