Danışmanlık

Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (RG tarih: 14.09.2014, sayı: 29119) gereği öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Bölüm öğretim üyelerinden bir danışman atanır. Danışmanlık süreci öğrenciler üniversiteye kayıt olduklarında başlar ve mezun olana kadar devam eder. Danışmanlık süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

  1. Öğrenciler yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi’nden (OBS) interaktif olarak gerçekleştirerek danışman onayına sunarlar.
  2. Kayıt aşamasında yaşanacak sorunlar kayıt sisteminde “Yardım Masası”na bildirilerek çözülür.
  3. Öğrencilerin eğitimleri boyunca kariyer planlamalarını yapabilmelerine olanak sağlamak açısından Mühendislik Fakültesi tarafından Kariyer Günleri düzenlenmektedir. Ayrıca konuyla ilgili Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi (KARMER) tarafından yürütülen çalışmalar da öğrencileri mezuniyetleri sonrasında çalışma hayatına hazırlamaktadır.

Lİsans öğrencilerine verilen danışmanlık süreci akış şeması